Informace ke koronaviru – vybraná usnesení, nařízení a ostatní dokumenty vydané vládou ČR a příslušnými orgány v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

7. 4. 2020  Dlouhá Třebová

29.04.2020: Zákon č. 230/2020, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020: ZAKON 230_2020

04.05.2020: Usnesení vlády České republiky č. 226/2020 o přijetí krizového opatření (překračování hranic ČR od 11.05.2020): USNESENI 226_2020

04.05.2020: Informace Pardubického kraje ke změnám ve veřejné dopravě od 01.05.2020 a shrnutí změn v opatření od 11.05.2020: INFO PARDUB. KRAJE

30.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 224/2020 o přijetí krizového opatření (prodej, služby od 11.05.2020): USNESENI 224_2020

30.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 223/2020 o přijetí krizového opatření (omezení pohybu osob od 11.05.2020): USNESENI 223_2020

30.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 222/2020 o přijetí krizového opatření (cestování a vstup cizinců na území ČR od 01.05.2020): USNESENI 222_2020

30.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 220/2020 o přijetí krizového opatření (přítomnost žáků a studentů na vzdělávání od 11.05.2020): USNESENI 220_2020

30.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 219/2020 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2: USNESENI 219_2020

27.04.2020: Vyhláška č. 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020: VYHLASKA 211_2020

22.04.2020: Zákon č. 210/2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání: ZAKON 210_2020

22.04.2020: Zákon č. 209/2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty: ZAKON 209_2020

23.04.2020: Nařízení vlády č. 202/2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů: NARIZENI 202_2020

23.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 197/2020 o přijetí krizového opatření: USNESENI 197_2020 (přítomnost žáků a studentů na vzdělávání ve školách a školských zařízení)

23.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 195/2020 o přijetí krizového opatření: USNESENI 195_2020 (maloobchodní prodej)

23.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 194/2020 o přijetí krizového opatření: USNESENI 194_2020  (omezení volného pohybu osob)

23.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 193/2020 o přijetí krizového opatření: USNESENI 193_2020   (cestování do zahraničí a vstup cizinců na území ČR).

17.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 179/2020 o přijetí krizového opatření: USNESENI 179_2020

17.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 178/2020 o zrušení krizového opatření: USNESENI 178_2020

17.04.2020: Zákon č. 177/2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19: ZAKON 177_2020

09.04.2020: Zákon č. 161/2020 o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními: ZAKON 161_2020

09.04.2020: Zákon č. 160/2020 o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči: ZAKON 160_2020

09.04.2020: Zákon č. 159/2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními: ZAKON 159_2020

09.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 156/2020 o prodloužení nouzového stavu: USNESENI 156_2020

06.04.2020: Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření č. j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN (maloobchodní prodej a služby): MZDR – MO 6.4.2020-3

06.04.2020: Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření č.j. MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN (omezení volného pohybu osob): MZDR – MO 6.4.2020-4

06.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 151/2020 o přijetí krizového opatření: USNESENI 151_2020

06.04.2020: Usnesení vlády České republiky č. 150/2020 o přijetí krizového opatření: USNESENI 150_2020

Vláda ČR: Opatření obecné povahy z 01.04.2020 o prodloužení OOP vlády o dočasném znovu zavedení ochrany vnitřních hranic ČR: OOP Z 01.04.2020

EKO-KOM: Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem: EKOKOM ODPADY

MŽP: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie: MZP – NAKLADANI S ODPADEM

31.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 143/2020 o přijetí krizového opatření: USNESENI 143_2020

30.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 142/2020 o přijetí krizového opatření: USNESENI 142_2020

30.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 141/2020 o přijetí krizového opatření: USNESENI 141_2020

30.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 140/2020 o přijetí krizového opatření: USNESENI 140_2020

25.03.2020: Zákon č 137/2020 o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu: ZAKON 137_2020

25.03.2020: Zákon č. 136/2020 o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020: ZAKON 136_2020

25.03.2020: Zákon č. 135/2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020: ZAKON 135_2020

25.03.2020: Zákon č. 134/2020, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů: ZAKON 134_2020

25.03.2020: Zákon č. 133/2020 o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020: ZAKON 133_2020

26.03.2020: Pardubicky kraj: Připravili jsme PODNIKATELSKOU POHOTOVOST: Podnik.pohotovost

25.03.2020: Pardubický kraj: Informace náměstka hejtmana k veřejné dopravě v době nouzového stavu: Info 25.3.20 doprava

23.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 128/2020 o přijetí krizového opatření: 128_2020

23.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 127/2020 o přijetí krizového opatření: 127_2020

23.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 126/2020 o přijetí krizového opatření: 126_2020

23.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 125/2020 o přijetí krizového opatření: 125_2020

23.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 124/2020 o přijetí krizového opatření: 124_2020

23.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 123/2020 o přijetí krizového opatření: 123_2020

23.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 122/2020 o přijetí krizového opatření: 122_2020

19.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 112/2020 o přijetí krizového opatření: 112_2020

19:03:2020: Usnesení vlády České republiky č. 111/2020 o přijetí krizového opatření: 111_2020

19.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 110/2020 o přijetí krizového opatření: 110_2020

19.03.2020: Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření č.j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN: MO_MZ 19.3.2020

Doporučení Státního zdravotního ústavu pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami: DOPORUCENI SZU

18.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 108/2020 o přijetí krizového opatření: 108_2020

18.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 107/2020 o přijetí krizového opatření: 107_2020

18.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 106/2020 o přijetí krizového opatření: 106_2020

18.03.2020: ORLICKOÚSTECKÁ NEMOCNICE – OPATŘENÍ V NEMOCNICI: ORLICKOÚSTECKÁ NEMOCNICE OPATRENI

18.03.2020: Pardubický kraj: Opatření hejtmana v době nouzového stavu 03/2020: OPATRENI HEJTMANA 03_2020

17.03.2020: Pardubický kraj: Opatření hejtmana v době nouzového stavu 02/2020 (opatření u autobusové přepravy od 18.03.2020): OPATRENI HEJTMANA 02_2020

16.03.2020: Opatření obecné povahy – změna: OOP 16.3.2020

16.03.2020: Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15.03.2020: SDELENI MVCR O OPRAVĚ

16.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 99/2020 o přijetí krizového opatření: 99_2020

16.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 98/2020 o přijetí krizového opatření: 98_2020

16.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 97/2020 o přijetí krizového opatření: 97_2020

16.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 96/2020 o přijetí krizového opatření: 96_2020

15.03.2020: Opatření obecné povahy vydané vládou České republiky – dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky: OOP 15.3.2020

15.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 90/2020 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu: 90_2020

15.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 89/2020 o přijetí krizového opatření: 89_2020

15.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 88/2020 o přijetí krizového opatření: 88_2020

15.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 87/2020 o přijetí krizového opatření: 87_2020

15.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 86/2020 o přijetí krizového opatření: 86_2020

15.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 85/2020 o přijetí krizového opatření: 85_2020

15.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 84/2020 o přijetí krizového opatření: 84_2020

15.03.2020: Nařízení vlády č. 83/2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR: 83_2020

14.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 82/2020 o přijetí krizového opatření: 82_2020

13.03.2020: MVČR – Mimořádné opatření č.j. MV-48168-2/OAM-2020: MVCR 13.3.2020

13.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 81/2020 o přijetí krizového opatření: 81_2020

13.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 80/2020 o přijetí krizového opatření: 80_2020

13.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 79/2020 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stav: 79_2020

13.03.2020: Usnesení vlády č. 78/2020 o přijetí krizového opatření: 78_2020

13.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 77/2020 o přijetí krizového opatření: 77_2020

13.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 76/2020 o přijetí krizového opatření: 76_2020

13.03.2020: Nařízení vlády č. 75/2020: 75_2020

12.03.2020: Ministerstvo vnitra ČR – Mimořádné opatření č.j. MV-48168-1/OAM-2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky: MVCR 12.3.2020

12.03.2020: MŠMT – Informace k vyhlášení nouzového stavu – zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu: MSMT 12.3.2020

12.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 74/2020 o přijetí krizového opatření (týkající se zákazu přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, ZUŠ atd.): 74_2020

12.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 73/2020 o přijetí krizového opatření (týkající se mezinárodní dopravy): 73_2020

12.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 72/2020 o přijetí krizového opatření (týkající se akcí, představení a jiných): 72_2020

12.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 70/2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky: 70_2020

12.03.2020: Usnesení vlády České republiky č. 69/2020 o vyhlášení nouzového stavu: 69_2020

10.03.2020: Mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19: 10.3.2020