Informace k volbám 2020

4. 9. 2020  Dlouhá Třebová

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se v České republice uskutečnily volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, v obci Dlouhá Třebová se uskuteční pouze volby do Zastupitelstva Pardubického kraje.

Sbírka zákonů č. 395/2020: Sdělení státní volební komise ze dne 5. října 2020 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020: Celkové výsledky voleb do zast.krajů

Tel. číslo, kde lze požádat v době voleb o umožnění hlasování do přenosné volební schránky ve volebním okrsku č. 1 obce Dlouhá Třebová:  724 186 285 

Informace a dokumenty k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje v obci Dlouhá Třebová naleznete zde:

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 2. a 3. října 2020: SKM_C22720091507080 (1)

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskové volební komise obce Dlouhá Třebová k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020: SKM_C22720090917150

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020: SKM_C22720090410210

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Dlouhá Třebová pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020: SKM_C22720081717060

 

 

Všeobecné informace a dokumenty k volbám naleznete zde:

Přehled lhůt a úkolů – zvláštní způsoby hlasování (hlasování občanů v izolaci, karanténě): Prehled_terminu_a_lhut-hlasovani_osob_v_izolaci-karantene_dle_zakona_c_350-2020_Sb-1-1

Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů: prehled_terminu_a_lhut_krajske_volby_2020 (1)

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů:  rozhodnuti_prezidenta_republiky_2020 (1)

Důležité odkazy:

 

Právní předpisy upravující volby do zastupitelstev krajů:

  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Směrnice MF o postupu obcí a krajů při financování voleb