Omezení úředních hodin obecního úřadu Dlouhá Třebová od 12.10.2020

11. 1. 2021  Dlouhá Třebová

Dle usnesení vlády České republiky č. 398/2020 a následně č. 426/2020 jsou na obecním úřadě Dlouhá Třebová omezeny úřední hodiny

s platností od pondělí 12. října 2020:

 

Pondělí   08:00 – 11:00 a 14:00 – 16:00 hodin

Středa     08:00 – 11:00 a 14:00 – 16:00 hodin

 

Žádáme občany, aby omezili osobní kontakt se zaměstnanci a ten nahradili kontaktem písemným, telefonickým nebo prostřednictvím e-mailu. V nezbytně nutných případech v době úředních hodin zvoňte na zvonek ve vstupní části budovy u spojovacích dveří a vyčkejte na příchod zaměstnance úřadu.

 

Obecní úřad Dlouhá Třebová

Tel.: 465 586 015, 724 186 285

E-mail: ou@dlouhatrebova.cz

ID DS: 4h9bwsc