Omezení ve veřejné linkové osobní dopravě dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí bude ukončeno k 20.03.2022

16. 3. 2022  Dlouhá Třebová

Z důvodů trvající nemocnosti řidičů a vzhledem k předpokladu snížení počtu řidičů v souvislost se současným stavem v Ukrajině a tím možného snížení počtu řidičů nemohl dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí zajistit plnohodnotný provoz v autobusové přepravě. Toto omezení je platné do 20.03.2022. Od 21.03.2022 bude zahájen plný provoz.

Jízdní řád autobusové linky z Ústí nad Orlicí do České Třebové a zpět od 17. 1. do 20. 3. 2022 je uveden zde:

L700900_220117_499495

Upravené jízdní řády včetně ostatních linek naleznete např. na portálu IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.

Informace také na stránkách OREDO s. r. o.: https://www.oredo.cz/