POMOC UKRAJINĚ

23. 3. 2022  Dlouhá Třebová

INFORMACE PRO UPRCHLÍKY V UKRAJINSKÉM JAZYCE:
Obecny_plakat_KACPU_nove (1)
INFO UKR
MAPA
ukrajina – letak A4

Všechny podstatné informace jsou shromážděné a průběžně upřesňované v ukrajinském a českém jazyce na internetových stránkách Pardubického kraje zde:

https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine

https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine/115610/regionalnij-centr


Obec Dlouhá Třebová v součinnosti s Pardubickým krajem organizuje humanitární pomoc – materiální sbírku. Podrobné informace naleznete zde:  Sbírka OBEC
OD ÚTERÝ 08.03.2022 OD 12:00 HOD. BUDE SBÍRKA HUMANITÁRNÍ POMOCI PROZATÍM POZASTAVENA A BUDE PROBÍHAT TRANSPORT VĚCÍ. OBNOVENA BUDE DLE AKTUÁLNÍCH POŽADAVKŮ, O KTERÝCH VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT.


Informace Pardubického kraje o humanitární pomoci na webu kraje zde: https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajinehttps://www.pardubickykraj.cz/


Humanitární pomoc humanitární sbírky organizují také další organizace – např.:
sbírky

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ v Ústí nad Orlicí:
Sbírka ČČK- ukrajina_UO (1)
pomoc ččk

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ se zaměřuje na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří dorazili sem na území našeho okresu. Nabízí konkrétně:

–         okamžitě k dispozici několik volných bytů, další nabídky evidujeme – tel: 739 383 598, 734 769 713

–         Poradenství, pomoc, příp. doprovod s vyřízením víza, sociálních dávek, poradenství s pracovním povolením  –  tel: Občanská poradna 731 402 324

–         Okamžitá zdravotní pomoc  – tel: 739 383 597

–         Materiální, potravinová pomoc –tel: 739 383 598, 734 769 713


ADMINISTRATIVNÍ POMOC UKRAJINSKÝM OBČANŮM:

Ukrajinci, kteří u nás žijí dlouhodobě, si v případě konce platnosti povolení mohou standardně požádat o jeho prodloužení. V případě těch, kteří zde pracují na krátká víza, není prodloužení možné, nedovoluje to evropská legislativa. Zejména pro tyto případy jsme přichystali možnost žádosti o zvláštní titul, tzv. speciální dlouhodobé vízum. O toho vízum je možné požádat na regionálních pracovištích OAMP před skončením platnosti stávajícího víza. Udělujeme ho na počkání. Poté již stačí domluvit se se zaměstnavatelem a požádat na Úřadu práce o povolení k zaměstnání. Informace pro tyto případy jsou v zeleném přiloženém letáku: Informace UA – zelený stupeň (CZ) (1) , Informace UA – zelený stupeň (UA) (1)

Nově příchozí Ukrajinci mohou do ČR vstoupit v rámci bezvízového styku, nepotřebují tedy po dobu 3 měsíců k pobytu žádné vízum. Nicméně předpokládáme, že se budou chtít zapojit do běžného života a začít pracovat, i oni tedy mohou požádat o speciální dlouhodobé vízum. Mnoho z těch, co nově přijíždí, má v ČR nějaké zázemí – rodinu, kamarády, takže část z nich nebudou potřebovat žádnou asistenci. Tito cizinci musí splnit svou registrační povinnost na Policii. Informace v oranžovém přiloženém letáku: Informace UA – oranžový stupeň (CZ) (3) , Informace UA – oranžový stupeň (UA) (3)

DALŠÍ INFORMACE UVEDENY NA https://www.mvcr.cz/ukrajina

Pro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka: +420 974 801 802 a email: ukrajina@mvcr.cz