Informace o výlukách na železniční trati Kolín – Česká Třebová 6. – 7. července a 13. a 14. července 2024

19. 6. 2024  Dlouhá Třebová

Provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje o výlukách na železniční trati číslo 010 Kolín – Česká Třebová, které budou probíhat  v úseku Přelouč – Pardubice hlavní nádraží ve dnech 6. a 7. července 2024 vždy od 7:00 hod. do 17:00 hod.. 

Výluky jsou za účelem modernizace trakčního vedení v železniční stanici Pardubice hl. n..

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Osobní vlaky po dobu výluk budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou ve vyloučeném úseku v časech dle výlukového jízdního řádu:
VJŘ_010_Přelouč-Pardubice_53106_červenec

Upozornění
Po dobu výluk nebude v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantována služba uvedená v jízdním řádu u jednotlivých vlaků – tzn. „Přeprava spoluzavazadel“.
Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

Dále provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje o výlukách na železniční trati číslo 010 Kolín – Česká Třebová, které budou probíhat v úseku Pardubice hlavní nádraží – Kostěnice ve dnech 13. a 14. července 2024 vždy od 7:00 hod. do 17:00 hod..

Výluky jsou za účelem modernizace trakčního vedení v železniční stanici Pardubice hl. n..

Výlukový jízdní řád naleznete zde:
VJŘ_010_Pardubice-Kostěnice_53106_červenec

Dopravce České dráhy, a. s. musí přistoupit k následujícím opatřením:

Osobní vlaky po dobu výluk budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou ve vyloučeném úseku v časech dle výlukového jízdního řádu.

Upozornění
Po dobu výluk nebude v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantována služba uvedená v jízdním řádu u jednotlivých vlaků – tzn. „Přeprava spoluzavazadel“.
Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.