Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu a přijatých krizových opatřeních, mimořádné opatření vydané Ministerstvem vnitra ČR a informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu

2. 4. 2020  Dlouhá Třebová

Pardubický kraj: Upozornění pro cestující autobusové dopravy

 Dlouhá Třebová

Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

 Dlouhá Třebová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem – aktualizovaný k 01.02.2020

 Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dne 23.03.2020

 Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Dlouhá Třebová

 Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Rozpočtové opatření č. 1/2020 ze dne 15.01.2020

 Dlouhá Třebová

Městský úřad Ústí n. O., stavební úřad: Oznámení č.j. MUUO/2102/2020/SÚ/Be o uzavření veřejnoprávní smlouvy

 Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 Dlouhá Třebová

Městský úřad Ústí nad Orlicí: Informace č.j. MUUO/2176/2020/SÚ/Be o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

 Dlouhá Třebová