Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Kulturní památka chráněna státem. Tato pískovcová socha patrona horní části obce (horní část obce je součástí českotřebovské farnosti) je prací neznámého autora.

Pomník byl postaven 27. června 1826 zásluhou dlouhotřebovského rodáka P. Jana Sršně, který byl kaplanem v Hnátnici. Ještě týž rok ale zemřel a památka zůstala neposvěcena až do roku 1836. Zvláštní listinou ze dne 21. září 1835 se tehdejší rychtář Jan Pirkl a konšelé zavázali, že obec bude tuto sochu udržovat v dobrém stavu po věčné časy.

Zadní strana nese nápis:

„Leta Paně 1826 /Dne 27Ho Czerwna/ Gest Tato Státue s Ná/kladem Welebného Pana/ Iana Srssně Lokálista/ Hnátnického Wystawena/ Gakozto Wlastence Neb/ Zrozeneho z Této obce.“

Pomník je chráněn umělecky kovaným plůtkem.