Kříž u sboru Československé církve husitské

Kříž u sboru Československé církve husitské

Původně zde stál dřevěný kříž, snad na památku střetu švédského vojska s císařským vojskem okolo roku 1643 na katastru naší obce. Dřevěné kříže byly na tomto místě často obměňovány, až František Habiger v roce 1919 nechal u kameníka Jana Kroulíka z Říček objednat kamenný kříž s železným korpusem. Tento kříž byl věnován padlým mladíkům ve Velké válce, kteří pocházeli z obce. Sám František Habiger v první světové válce ztratil syna. Zároveň s křížem věnoval do kostela pamětní desku se jmenným seznamem padlých vojínů. Darované památky vysvětil 25. května 1919 českotřebovský děkan P. V. Sokol.

Plastika je v současné době téměř 4 metry vysoká, kříž je nepůvodní, snad dodaný z některého hřbitovního náhrobku. Zbytek pomníku je původní, v minulosti byl obnoven. Na přední straně podstavce je nápis: „Já jsem vzkříšení a život, / kdo živ jest a věří ve mně/ ten nezemře navěky.“ Zadní strana pak nese nápis: „Na památku/ padlých vojínů/ 1914 – 1918/ Věnoval/ F. Habiger“