Projekty obce


SBĚRNÝ DVŮJ V OBCI DLOUHÁ TŘEBOVÁ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Bližší informace k projektu uvedeny zde: plakát SD Dlouhá Třebová


CHODNÍK V ULICI NA RYBNÍKU V DLOUHÉ TŘEBOVÉ

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Bližší informace k projektu uvedeny zde: 18. 4. 2018 Chodníky v ulici Na Rybníku v Dlouhé Třebové


PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE DLOUHÁ TŘEBOVÁ

Datum zahájení realizace projektu: 28.04.2017

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.06.2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Bližší informace k projektu uvedeny zde: 31. 10. 2017 Protipovodňová opatření obce Dlouhá Třebová