Životní situace, dokumenty ke stažení

Žádost o přidělení čísla popisného nemovitosti:

09_Formular_Žádost o přidělení ČP


Návrh na zrušení údaje místu trvalého pobytu (navrhovatelem je fyzická osoba):

žádost o zrušení TP fyzická osoba


Přiznání k místnímu poplatku ze psů, čestné prohlášení k odhlášení psa:

priznani-k-mistnimu-poplatku-ze-psu-od-01.01.2022

cestne-prohlaseni-drzitele-psa-odhlaseni.docx

Více informací o poplatcích naleznete v Obecně závazné vyhlášce obce Dlouhá Třebová č. 4/2019 o místním poplatku ze psů: https://dlouhatrebova.cz/2019/12/12/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-dlouha-trebova-c-4-2019-o-mistnim-poplatku-ze-psu-2/


Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les:

Žádost


Formulář Udělení souhlasu ke zpracování a uchování osobních údajů pro účely informačního systému:

Souhlas