Víceúčelový sál (tělocvična)

Víceúčelový sál je v obci využíván především pro sportovní činnost místní základní a mateřské školy, sportovní činnost Tělovýchovné jednoty Dlouhá Třebová, z. s., pro veřejné akce pořádané obcí Dlouhá Třebová, místními spolky, ale také lze prostory pronajmout pro soukromé akce. V roce 2020 byla provedena rekonstrukce společenské místnosti s výčepem.

Provozní řád víceúčelového hřiště naleznete zde: Provozní řád

Ceník za pronájem víceúčelového sálu od 01.01.2020: Ceník 2020

Rozpis využití víceúčelového sálu od 01.09. – 31.12.2023: Rozpis tělocvična od 01-2024 , UPOZORNĚNÍ 2024

Informace obdržíte na obecním úřadě – tel. 465 586 015