Pomník svobody

Pomník svobody

Pomník byl zbudován nákladem Karla Snítila, obchodníka žijícího v Dlouhé Třebové v čp. 222 a agitátora Církve československé husitské. Pomník byl slavnostně odhalen 28. října 1924 u příležitosti šestistého výročí od smrti Jana Žižky z Trocnova a šestiletého výročí od založení Republiky Československé.

Dominantní surovinou je rula, čelní kámen s nápisem je pak žulový. Na spodní část navazuje v popředí přírodní pískovec, který byl dovezen ze Slezska.

Stavba pomníku byla provedena svépomocí. Nápis „Za svobodu, svědomí a učení“ vytvořil zdarma pan Václav Voleský, sochař ze Lhotky. Na nejvyšším místě mohyly je letopočet 1924. Pomník byl opatřen plaketami s profily Jana Husa, Jana Žižky a Tomáše Garrigua Masaryka. U kalicha byl dříve husitský palcát.

V minulosti zde probíhala shromáždění lidu s účastí legionářů. Pomník býval obklopen parčíkem s živým plotem. Původní plakety byly v době normalizace necitelně odstraněny a pomník celkově chátral.

K obnově došlo v roce 2007. Na náklady obce byl pomník zrekonstruován. Znovu byl odhalen a vysvěcen 10. listopadu 2007. Nově byl osazen oválnými emblémy a kalichem, jejichž autorem je umělecký kovář František A. Bečka z České Třebové.