Kronika obce

Po rezignaci Mgr. Martina Lamplota, který byl dlouholetým kronikářem obce, byl do této funkce jmenován zastupitelstvem obce dne 7. 9. 2020 Bc. František Mikeš, který funkci kronikáře obce vykonává od 1. 10. 2020.

Kontakty na kronikáře:
e-mail. adresa: mikes@szdc.cz. , telefon: 602 237 484

Webové stránky kronikáře obce naleznete zde: https://kronikar.estranky.cz/