Kříž na hřbitově

Kříž na hřbitově

Jde o mohutnou sakrální památku připomínající posvěcení hřbitova. Kříž je z pískovce a byl pořízen v roce založení hřbitova. Měří tři metry, čelní stěnu zdobí reliéf Panny Marie Bolestné a na jeho rubu  je vyznačeno datum: Založeno/ r. I8 6/10 93.          Autorem památky je firma K. Koukol z Ústí nad Orlicí. V nedávné době prošel kříž rekonstrukcí.