Pamětní obrázek u Cejnarových lip

Pamětní obrázek u Cejnarových lip

Drobná kamenná architektura s obrazem božského srdce Páně a Panny Marie na pískovcovém sloupu, umístěná mezi dvěma lipami. Obrázek je datovaný do roku 1865 a má málo čitelný monogram – J. Š. Další datum uvádí letopočet obnovení: 12. 6. 1897. Pomníček je chráněn plechovou stříškou. Lípy byly vysazeny v roce 1928.

V dávné minulosti tudy vedla významná obchodní cesta nazývaná Raštice. Sloužila k přepravě zboží, zejména soli. Formani na rovině často zastavovali a dopřáli odpočinku sobě i koním (rasten = německy odpočívat). Toto místo k odpočinku bylo více než vhodné – přehledné a bezpečné.