Sousoší Nejsvětější trojice

Sousoší Nejsvětější trojice

Donátorem pomníku je František Habiger, rolník na usedlosti čp. 76. Pozemek bezplatně poskytla obec. Vpravo je Syn Boží, vlevo je Bůh Otec a nad nimi je zpodobněn holubicí Duch Svatý. Svatá trojice je doplněna Pannou Marií s korunkou na hlavě. Celá socha je z pískovce a je chráněna čtvercovým oplocením. Autor díla není znám. Socha byla pořízena v roce 1887 a obec se zavázala k opravám.

V roce 1996 byla plastika prohlášena za kulturní památku.

František Habiger daroval obci také kříž, který najdete u budovy bývalého sboru Církve československé husitské v ulici „K Nádraží“. Původně zde stál dřevěný kříž, snad na památku střetu švédského vojska s císařským vojskem okolo roku 1643 na katastru obce. Dřevěné kříže byly na tomto místě často obměňovány, až František Habiger v roce 1919 nechal u kameníka Jana Kroulíka z Říček objednat kamenný kříž s železným korpusem. Tento kříž byl věnován padlým mladíkům ve Velké válce, kteří pocházeli z obce. Sám František Habiger v první světové válce ztratil syna.