Dlouhotřebovský hřbitov

Dlouhotřebovský hřbitov

21. června 1892 byla odbornou komisí (okresní komisař František Lorenz, okresní lékař MUDr. Pick, starosta Dlouhé Třebové Václav Rybka a čtyři radní obce) vybrána vhodná lokalita pro založení dlouhotřebovského hřbitova.

Výstavba hřbitova byla schválena okresním hejtmanstvím v Lanškrouně 1. srpna 1892 a započata v následujícím roce. Téhož roku, tedy 1893, byl hřbitov předán do užívání. Slavnostní konsekrace se konala 19. listopadu 1893, první pohřeb o čtyři dny později.

Rozpočet na stavbu připravil stavitel Jan Michalec ze Sudislavi, vlastní stavbu pak realizoval zednický mistr Josef Hlaváček z Ústí nad Orlicí.

V letech 1939 – 40 došlo k rozšíření hřbitova o dolní část. Zvětšení projekčně připravila firma Jaroslav Václav Radechovský z Ústí nad Orlicí. Původně byl hřbitov obehnán neomítnutou cihlovou zdí, na konci devadesátých let byla tato zeď stržena a nahrazena stávajícím oplocením.