Socha sv. Prokopa

Socha sv. Prokopa

Svatý Prokop je patronem dolní části obce a zároveň patronem Dlouhé Třebové. Jeho pomník je chráněnou památkou. Socha Prokopa je v životní velikosti, pomník je vysoký 420 cm.

Základní obdélníkový kvádr má vpředu nápis:

„Oroduj za nás svatý Prokope, abychom hodni byli zaslíbeni Kristova.“

Na zadní straně je nápis:

„Tato Statue jest vyzdvižena nákladem nábožných dobrodinců obce Dlouhé Třebové. Léta Páně 1864, dne 14. června.“ Monogram W. S.

Celkem se zde vystřídaly tři sochy. Původní socha byla nahrazena v roce 1834, která však u místní veřejnosti sklidila kritiku. Terčem nelibosti byla světcova hlava, která tak musela být nahrazena novou. Socha světce držela na řetězu vysokou postavu čerta, což se nelíbilo ústeckému děkanovi P. Cibulkovi. Proto byla kontroverzní socha zcela odstraněna a nahrazena třetí, která na původním podstavci stojí dosud. V letopočtu je patrný přepis původní číslice 3 na 6, což svědčí o obou změnách v letech 1834 a 1864.

Nedaleko sochy je bývalá studánka, roubená z opukové rovnaniny. Pomník byl v minulosti několikrát obnovován a rekonstruován. Každoročně se k této soše konala a stále konají procesí.