Ochrana obyvatelstva, krizová řízení, povodňový plán

Digitální povodňový plán obce naleznete zde: https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/dlouha-trebova/

 

Co dělat v krizových situacích – podrobné informace naleznete zde: https://www.ochranaobyvatel.cz/

 

Evidence přechodných pobytů osob za stavu nebezpečí:

Obecní úřad Dlouhá Třebová, Ústecká 235, Dlouhá Třebová, tel. 465 586 015

Směrnice MV ČR č.j. MV-55649-19/PO-OKR-2013: Metodika údaje přechod.změnách pobytu