Užitečné informace

PARDUBICKÝ KRAJ PRO RODINU: Webové stránky Pardubického kraje věnovaných rodině: https://krajprorodinu.cz/


OMBUDSMAN DĚTEM – informační leták určený dětem a mladým dospělým: OMBUDSMAN DĚTEM


CO DĚLAT V KRIZOVÉ SITUACI – podrobné informace ZDE: https://www.ochranaobyvatel.cz/


AUDIOHELP z. s.: Středisko pro sluchově postižené Ústí nad Orlicí – nabídka služeb: termíny Audiohelp 2021 – kopie – kopie (1)


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

Bezpečnostní desatero pro obyvatelé rodinných domů, bytů: HZS – desatero bezpečnosti


OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Informace občanské poradny k postupu při stanovení/vymáhání výživného: Obč. poradna výživné

Šance pro rodinu – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: šance pro rodinu

Informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí: Jak se nenapálit při podomním prodeji: Obč.poradna – podomní prodejci

Informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí: Otcové budou moci čerpat 7 dní volna po narození dítěte: Otcovská

Občanská poradna: Oddlužení po novele insolvenčního zákona k 01.07.2017: Poradna oddlužení

Nabídka pomoci při mimořádných událostech: Pomoc při mimořád.událostech

Nabídka pomoci – Domácí péče: Nabídka domácí péče

Rodinné centrum Mozaika: Poradna pro rodiče: Poradna pro rodiče

Informace z Občanské poradny Oblastní charity v Ústí nad Orlicí o nových praktikách podomních prodejců: Obč.poradna – prodejci


FINANČNÍ SPRÁVA

Informace k dani z nemovitých věcí: daň z nemovitostí

Nová služba Finanční správy – platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO: Finanční správa sipo

Nová povinnost pro plátce DPH od r. 2016 – kontrolní hlášení: Plátci DPH kontrol.hláš.


KANALIZACE DLOUHÁ TŘEBOVÁ

Napojení na nově vybudovanou kanalizace v obci Dlouhá Třebová: kanalizace

Formulář k platbě stočného spol. TEPVOS, spol. s r. o. formou SIPO „Žádost o změnu platebních podmínek – SIPO“: Tepvos sipo


VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV: ombudsman