Příměstský tábor pro děti

V roce 2023 se konal příměstský tábor pro děti od 10. do 14. července 2023

V pondělí jsme nejprve zdobily dřevěné krabičky na „poklady“, které jsme si z výletů měli vždy přivézt a do ní pak schovat. Po svačině jsme se vydali na procházku po okolí, abychom si nasbírali vše „nutné“ pro odpolední tvoření ostrovů. Na Starém hřišti jsme si ve skupince ostrovy postavili a dokonce si každá skupina svůj ostrov pojmenovala a vymyslela k němu svůj příběh.
V úterý jsme vyrazili na celodenní výlet do Polska do Minieurolandu. Obdivovali jsme krásné miniaturní stavby, minizoo s plameňáky, opičkami, papoušky a našli jsme i surikaty. Po prohlídce areálu jsme si dali i zmrzlinu a zamířili i na dětské hřiště.
Ve středu jsme již tradičně vyrazili na kolech na Srnov. Skupinka nejzdatnějších našich cyklistů si cestu trochu protáhla a „zpestřila“ i několika stoupání. Další dvě skupinky pak jela nejkratší a nejméně náročnou trasu. V Srnově jsme nejdříve vyráběli loďky z kůry a vory, letadla ze dřívek a kolíčku, skládali jsme také papírové vlaštovky. Po obědě jsme se vydali k vodě, kde jsme naše loďky také otestovali a zasoutěžili, čí vlaštovka nejdále doletí.
Ve čtvrtek jsme se vydali vlakem do Olomouce do Pevnosti poznání. Čekalo nás úžasné interaktivní muzeum, kde jsme objevovali různé zajímavosti z přírody i techniky. Během návštěvy jsme také navštívili planetárium a shlédli film.
V pátek jsme zůstali v Dlouhé Třebové, ale skoro celý den jsme strávili u myslivecké chaty. Hráli jsme na schovávanou, dali si závody v létání vlaštovek. K obědu jsme si nakonec připravili hamburgery a po obědě se vydali na stezku, kde jsme nejdříve hledali nádobky s klíči a dopisem, které nás nakonec dovedly k pokladu. Pak už jsme se museli vrátit zpět do obce, kde jsme si v Konzumu mohli vybrat zmrzlinu, kterou máme nejraději. Na závěr jsme měli ještě chvilku si na úřadě popovídat, co se nám líbilo a nelíbilo, a pak si už jen popřáli pěkný zbytek prázdnin.
V letošním roce pro děti tábor připravily Olga Štanclová, Jana Razýmová a Ilona Šimková. Dále také děkujeme za výpomoc na cyklovýletu p. Najmanovi a p. Razýmovi a mysliveckému spolku za zapůjčení zázemí myslivecké chaty v Dlouhé Třebové pro páteční den.

Foto z tábora naleznete zde: https://www.rajce.idnes.cz/obecdlouhatrebova/album/primestsky-tabor-2023-10-14-cervence-2023


V roce 2022 se také konaly dva příměstské tábory:

První tábor od 11. do 15. července 2022 jsme pojmenovali „OBJEVUJEME SVĚT“  a každý den jsme objevovali nové věci a místa. Tábora se zúčastnilo 21 dětí ve věkovém rozpětí 1. stupně základní školy a o děti se staraly Olga Štanclová, Ilona Šimková a Jana Razýmová.
V pondělí jsme nejprve namalovali kamínky, které jsme pak v další dny postupně poschovávali na výletech. Pak jsme se vydali na procházku v okolí obce a nasbírali si různé přírodní materiály jako klacíky, mech apod. pro výrobu domečků. Po návratu z procházky a po obědě jsme začali s výrobou domečků nejprve na úřadě a pak také na Starém hřišti, kde jsme nakonec postavili celé krásné město, které jsme si pojmenovali „Dětičkov“, fantazie dětí byla neuvěřitelná a městečko mělo nakonec i své letiště, kruhový objezd, kostel, lesní statek… V úterý jsme jeli vlakem do Doudleb nad Orlicí, kde jsme nejprve navštívili zámek, kterým nás s úžasným netradičním výkladem provedla paní průvodkyně, pak jsme zavítali i do sousedního muzea a na Babiččin dvoreček se zvířaty. Potom nás už jen čekal oběd a cesta zpět. Ve středu jsme se vydali na cyklovýlet na Srnov. I ty nejmenší děti cestu zvládly úplně bez problémů a s úsměvem. Na Srnově jsme pak opět tvořili, malovali, skládali květiny. Dívky měly být totiž jako květinové víly a chlapci lesní mužíci. Po obědě nás čekala módní přehlídka víl a nacvičené divadelní představení lesních mužíků. Opravdu se to všem moc povedlo. Nakonec jsme v potoce lovili lesklé kamínky a pak už jsme se vydali na cestu zpět. Ve čtvrtek jsme jeli do Slatiňan, kde jsme si udělali malý turistický výšlap kolem zámku na Kočičí hrádek a na Švýcárnu, tam jsme navštívili zajímavé interaktivní muzeum zaměřené na koně. Nakonec nás čekala exotika na ranči v Bítovanech, kde jsme navštívili malou příjemnou zoo. V pátek jsme pro změnu jeli autobusem do Českých Libchav, prošli si místní Lipovou alej s vyřezávanými sochami převážně zvířat a cestou na oběd si zahráli hru. Po obědě jsme měli ještě chvilku čas na hry a na místní dětské hřiště. Pak už jsme opět autobusem vyrazili zpět směr Dlouhá Třebová. Na závěr tábora jsme si všichni dali ještě sladkou odměnu – nanuk a pak už se šli společně rozloučit. Jako památku na tábor dostaly všechny děti svou lahvičku na pití se svým jménem a společnou fotku. I v letošním roce se tábor vydařil, přálo nám tentokrát i počasí. Doufáme, že děti budou na své zážitky rády vzpomínat.

Foto z tábora naleznete zde: https://obecdlouhatrebova.rajce.idnes.cz/Primestsky_tabor_Dlouha_Trebova_11._-_15._cervence_2022/

 


V roce 2021 jsme opět uspořádali dva tábory:

První tábor od 12. do 16. července 2021 jsme nazvali „POZNÁVÁME SVĚT“ a každý den jsme se věnovali jednomu světadílu. V pondělí jsme měli „ASII“ a děti si nejprve vyrobily květináče s japonským písmem a motivy, dále vějíř. Následoval oběd a jedlo se čínskými hůlkami. Odpoledne jsme se vydali na hřiště, kde si děti své květináče vysázely. Nakonec přišly pohybové hry. V úterý pak děti čekala „AUSTRÁLIE“. Vydali jsme se autobusem a vlakem do Letohradu, kde v zámecké zahradě byla možnost prohlédnout si klokana. Zamířili jsme také do městského muzea na výstavu s názvem „Retrohrátky“ a také do strašidelné jeskyně. Pak už jsme došli procházkou na oběd a po zmrzlině zase zpět do Dlouhé Třebové vlakem a autobusem. Středa „AMERIKA“ byla původně plánována jako cyklovýlet na Srnov, ale počasí nám bohužel ani trochu nepřálo. Proto si děti v Dlouhé Třebové na úřadě vyrobily své mexické klobouky, zahrály si scénky o mexičanech a hry. Po obědě jsme se vydali na staré hřiště rýžovat zlato. Čtvrtek byl nazván „EVROPA“ a vyjeli jsme na celodenní výlet do Toulovcových maštalí. Děkujeme SDH Dlouhá Třebová a SDH Černovír za zajištění dopravy hasičskými auty. A v pátek nás čekala „AFRIKA“. Děti si zahrály na africké domorodce, postavily si příbytky a k obědu se opékaly buřty. Doufáme, že také letos si děti opět odnesly spoustu pěkných zážitků…

Fotografie z 1. tábora naleznete zde:
https://obecdlouhatrebova.rajce.idnes.cz/Primestsky_tabor_Dlouha_Trebova_12._-_16._cervence_2021/

Druhý tábor probíhal od 16. do 20. srpna a nazvali jsme ho „Duhový dráček“ s programem „Pojďte s námi do přírody“. Každý den měl svoji barvu a my jsme plnili úkoly, za které jsme byli odměněni samolepkami s barevnými dráčky do táborového deníku. Červené pondělí nám připravilo seznamovací a úkolové hry, vyrobili jsme dřevěné placky pro rozlišení oddílů a pítko z květináče pro ptáčky. Žluté úterý bylo zatažené, ale my jsme se vydali na Andrlův chlum a cestou plnili úkoly. Téměř všechny děti vystoupaly i na rozhlednu. Ve středu jsme vyjeli na celodenní výlet na Suchý vrch. Již tradičně jsme se svezli hasičskými auty SDH Dlouhá Třebová a SDH Černovír, za což moc děkujeme. Navštívili jsme i tvrz Boudu. A protože středa byla modrá, čekaly nás k obědu borůvkové knedlíky. Opět nás téměř všechny lákala rozhledna s úžasným výhledem. V oranžový čtvrtek jsme dojeli do České Třebové a odtud pěšky se vydali do pravěké osady Křivolík. Mamuta jsme nepotkali, ale seznámili jsme se s pravěkým světem, jak naši předkové žili, jaké nástroje a technologie používali. Také jsme se pilně zapojili: Okopávali jsme pole, drtili obilí na mouku a připravili si oběd na ohni. Opečené špekáčky a dobroty od maminek moc chutnaly. Zelený pátek s názvem „Komu se zelení, tomu se nelení“ probíhal u myslivecké chaty. A opravdu jsme nelenili. Hledání pokladu, stavba domečků, luštění křížovky s pohybem a náročné šifry nás zaměstnaly na celý den. Na památku si děti odnesly trička s fotkou kamarádů z našeho tábora a doufáme, že i pěkné zážitky. Děkujeme všem, co pomáhali s organizací tábora.

Fotografie z 2. tábora naleznete zde: https://obecdlouhatrebova.rajce.idnes.cz/Primestsky_tabor_Dlouha_Trebova_16._-_20._8._2021/


V roce 2020 jsme z důvodu velkého zájmu rodičů uspořádali 2 turnusy tábora:

První tábor od 13. do 17. července 2020 byl nazván „Putujeme časem“ a děti se v jednotlivé dny mohly vrátit v čase do některých historických etap. První den se děti skokem seznámily se historickými zajímavostmi, starými předměty a podle mapy hledaly památky v obci, v úterý jsme se vypravili  na výlet na Zemskou bránu a prošli se pašeráckou stezkou. Ve středu jsme měli indiánský den a vypravili jsme se na kolách do Svinné, děti si vyrobily indiánské kostýmy a zkusily i indiánské tance nebo hod „oštěpem“. Ve čtvrtek nám nepřálo počasí, takže plánovaný výlet k myslivecké chatě s tématem pravěku jsme museli nahradit hrami na starém hřišti a v tělocvičně. Přesto si děti jako lidé v pravěku stavěly z různých pomůcek obydlí, vyrobily si z hlíny ozdobu a také „ulovily“ oběd. V pátek pak následoval výlet na hrad Litice. Tam děti čekal program s názvem „Jak se staví hrad“. Poté jsme se vydali pěšky do Potštejna do osady Vochtánka. Přestože nám při cestě pršelo, výlet jsme si všichni pěkně užili.

Druhý tábor probíhal od 17.8. do 21.8.2020 a nazvali jsme ho „Dlouhotřebovský dráček“. Tábor byl programově velmi pestrý. První den jsme trávili na hřišti v Dlouhé Třebové. Děti čekalo různé tvoření, pohybové hry a úkolová hra s poznáváním naší obce. Druhý den jsme navštívili obec Písečnou a zdejší vodní mlýn. Děti se přenesly do doby svých prababiček a vyprávění majitelky mlýna je velmi zaujalo. Ve středu jsme cestovali vlakem do Letovic. Prohlídli jsme si zámek, hladomornu, dračí sluj, nakrmili zdejší zvířectvo a pochutnali si na zmrzlině. I čtvrtek se velice vydařil. V České Třebové jsme si vyzkoušeli řídit lokomotivu na trenažéru na Dopravně vzdělávacím institutu. Dále jsme pak putovali do Průmyslového muzea v Mladějově, kde pro nás připravili bohatý program. Oběd nám uvařili manželé Prusákovi na hřišti v Mladějově. Pak nás pozvali k nim na návštěvu a hlavně do bazénu. Počasí nám přálo, tak se koupání a pohoštění k tomu vydařilo. Tábor jsme zakončili u myslivecké chaty. Zde čekalo na děti mnoho soutěží a her, dobrý oběd a také táborová pouť, kde měly možnost si za získané penízky „dráčky“ nakoupit dárečky.

Fotogalerie z tábora 13. – 17. 7. 2020 naleznete zde:  https://obecdlouhatrebova.rajce.idnes.cz/Primestsky_tabor_Dlouha_Trebova_13._-_17._cervence_2020/

Fotogalerie z tábora 17. – 21. 8. 2020 naleznete zde:  https://obecdlouhatrebova.rajce.idnes.cz/Primestsky_tabor_Dlouha_Trebova_17._-_21._8._2020/


Sociální komise obce Dlouhá Třebová uspořádala poprvé v roce 2019 příměstský tábor pro děti z Dlouhé Třebové ve věku 1. stupně ZŠ. Tábor se setkal s velkým a hlavně pozitivním ohlasem, proto je tábor plánován i pro další rok.

Fotogalerie z Příměstského tábora Dlouhá Třebová 2019 naleznete zde: https://obecdlouhatrebova.rajce.idnes.cz/Primestsky_tabor_Dlouha_Trebova_8._-_12._cervence_2019/