Veřejné zakázky

Veřejné zakázky, smlouvy uveřejněné na profilu zadavatele naleznete zde: https://www.vhodne-uverejneni.cz/verejne-zakazky

 

Soubory ke stažení
Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 201807
Kupní smlouva ze dne 19.10.2018
Kupní smlouva ze dne 21.9.2018
Smlouva o dílo - oprava místních komunikací u čp. 232 ze dne 17.9.2018
Smlouva o dílo - oprava místní komunikace U Prokopa ze dne 14.9.2018
Kupní smlouva na dodávku nového traktoru Zetor s PTZ ze dne 6.8.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ-18-22657
Smlouva o dílo - Protipovodňová opatření obce Dlouhá Třebová
Kupní smlouva č. 92018 ze dne 5.3.2018 - nový stavební stroj JCB
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu obce Dlouhá Třebová ze dne 14.2.2018
Smlouva o dílo - chodník v ulici Na Rybníku v Dlouhé Třebové ze dne 15.12.2017
Darovací smlouva uzavřená s Tělovýchovnou jednotou Dlouhá Třebová, z.s.
Smlouva o dílo - Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Dlouhé Třebové
Smlouva o dílo - stavební a technické práce na díle Chodníky Dlouhá Třebová - ulice Ústecká
Kupní smlouva č. 035524 na požární přívěs pro hašení se skříňovou nástavbou
Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3
Kupní smlouva na osobní vozidlo
Smlouva o dílo na dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení
Kupní smlouva na dodávku nového hasičsckého dopravního automobilu pro JSDHO Dlouhá Třebová
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci Zhotovení sochy svatého Prokopa ze dne 12.6.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSHDO z rozpočtu Pardubického kraje
Smlouva o dílo na Rekonstrukci osvětlení na Víceúčelovém hřišti s cvičícími prvky Dlouhá Třebová ze dne 31.5.2017
Dodatek č. 1 ze dne 4.5.2017 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.3.2017
Smlouva o dílo ze dne 28.4.2017 - zpracování digitálního povodňového plánu
Smlouva o dílo k zakázce Víceúčelové hřiště s cvičícími prvky Dlouhá Třebová ze dne 24.3.2017
Smlouva o dílo o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Dlouhá Třebová
Smlouva o dílo - zprac. žádosti o dotace a realizace projektu Protipovodňová opatřrní obce Dlouhá Třebová
Oprava komunikací - část Kojovec a část Vondrák - smlouva o dílo ze dne 18.9.2016
Smlouva o dílo - osvětlení v ZŠ
Oprava komunikací - část Na Výšině - smlouva o dílo ze dne 18.7.2016
Restaurování božích muk - smlouva o dílo ze dne 7.7.2016
Oprava vitráží v kostele - smlouva o dílo ze dne 14.6.2016
Smlouva o dílo č. 21600263 se společností Stavona, spol. s r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dlouhá Třebová společnosti KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Smlouva o dílo - Zednické a obkladačské práce - oprava schodiště obecního úřadu
Smlouva o dílo č. 1-2016 na provádění svozu komunálního odpadu v roce 2016
Smlouva o dílo - ROYAL TECH s. r. o. - Sportovní podlaha v tělocvičně
Výběrové řízení na zateplení bytového domu čp. 232