Organizační struktura

ZASTUPITELSTVO OBCE DLOUHÁ TŘEBOVÁ:

 Ing. Kateřina Slezáková  zastupitelka, starostka obce, členka Rady obce
 Petr Najman  zastupitel, místostarosta obce, člen Rady obce
 Mgr. Martin Lamplot  zastupitel, člen Rady obce
 Mgr. Blanka Valachová  zastupitelka, členka Rady obce
 Bc. František Mikeš  zastupitel, člen Rady obce
 Miroslav Lang  zastupitel, předseda kontrolního výboru
 Ing. Roman Vodička  zastupitel, předseda finančního výboru
 Jiří Valach  zastupitel
 Zuzana Dugasová  zastupitelka, předsedkyně sociální komise
 Mgr. Jitka Kuběnková  zastupitelka, předsedkyně kulturní komise
 Stanislav Lásko  zastupitel, člen kontrolního výboru
 Mgr. Lukáš Razým  zastupitel, člen finančního výboru
 Mgr. Jana Renčínová  zastupitelka, členka kontrolního výboru
 Ing. Jiří Slezák  zastupitel, člen finančního výboru
 Mgr. Pavla Částková  zastupitelka

Jednací řád Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová: Jednací řád zastupitelstva

 

FINANČNÍ VÝBOR:

Předseda: Ing. Roman Vodička

Členové: Mgr. Lukáš Razým, Ing. Jiří Slezák

 

KONTROLNÍ VÝBOR:

Předseda: Miroslav Lang

Členové: Mgr. Jana Renčínová, Stanislav Lásko

 

SOCIÁLNÍ KOMISE:

Předsedkyně: Zuzana Dugasová

Členové: Ilona Šimková, Olga Štanclová, Jana Razýmová, Hana Pirklová, Pavla Vytlačilová

 

KULTURNÍ KOMISE:

Předsedkyně: Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková

Členové: Mgr. Martin Lamplot, Jan Vaněk, Tomáš Sýkora, Pavla Řeháková, Aleš Reger, Miroslav Lang, Petra Pirklová, Veronika Valachová