Madona nad Kojovcem

Madona nad Kojovcem

Podle pověsti zde byl zabit hospodář, když se skrýval v koruně stromu před švédským vojskem během třicetileté války. Hospodáře prozradil jeho věrný pes, který štěkal do koruny stromu. Vojáci sedláka donutili slézt ze stromu, a protože neprozradil úkryt ostatních, byl švédskými vojáky ubit.

Obraz neznámého autora znázorňuje Matku boží s Ježíškem. Je umístěn na dřevěném sloupku zakotveném v betonové kleštině. Na vrcholu stříšky je umístěn dřevěný křížek. Z místa je krásný výhled na sousední Lhotku.