Region Orlicko-třebovsko

Obec Dlouhá Třebová je členem svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko.

Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko vzniklo v roce 1999 a jako právnická osoba podle § 20 f) a násl. občanského zákoníku bylo registrováno v únoru 2000. V roce 2001 došlo k transformaci sdružení na svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Na svazek obcí s novým názvem Region Orlicko – Třebovsko přešel veškerý majetek, závazky, pohledávky, práva a povinnosti sdružení.

Zájmové území svazku obcí leží ve střední a jižní části okresu Ústí nad Orlicí, v povodí Tiché Orlice a Třebovky. Zaujímá plochu okolo 290 km2, na které ve 3 městech a 21 obcích žije 48 258 obyvatel (údaj k 1.1.2012). Je regionem venkovského charakteru přilehlého ke dvěma dominantním městům, k okresnímu městu Ústí nad Orlicí a k městu Česká Třebová. Region vznikl jako přirozený a vnitřně spjatý celek, zejména geograficky, infrastrukturou i ekonomickými a socio-demografickými vazbami.

Cíl a účel svazku:

Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu a dalších aktivit v oblasti: ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí.

Více informací o Regionu Orlicko – Třebovsko naleznete na webu http://www.orlicko-trebovsko.cz/.

Usnesení valné hromady Regionu Orlicko – Třebovsko a rozpočty svazku naleznete na http://www.orlicko-trebovsko.cz/o-svazku-obci/usneseni-vh-a-rozpocty-svazku/.

Soubory ke stažení
Cyklo GLACENSIS 2019
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2018
Návrh rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2019
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2017
Návrh přebytkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2018
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2016
Návrh přebytkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2017
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2019