Obecně závazné vyhlášky, ostatní informace

INFORMACE O POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2024 V OBCI DLOUHÁ TŘEBOVÁ, INFORMACE KE SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU A KE SBĚRNÉMU DVORU
Kompletní informace naleznete zde: POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2024

PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY:

Obecně závazná vyhláška obce Dlouhá Třebová č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV_1_2022_Systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Dlouhá Třebová č. 3/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Dlouhá Třebová-ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi

Ceník na rok 2024 – výše úhrady za zapojení obecního systému odpadového hospodářství v obci Dlouhá Třebová pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby: Ceník PO a podnikající FO