Kaple sv. Josefa

Kaple sv. Josefa

Podnět k postavení kaple dal František Sršeň (čp. 105), který zadal na svůj náklad vypracování plánu. Plány připravil stavitel Josef Schüler z Ústí nad Orlicí.

K samotné stavbě došlo v roce 1898. Stavba byla financována z dědického podílu Josefa Šáry, obchodního příručího, který zemřel ve věku 27 let. Před smrtí prosil svoje rodiče Annu a Josefa, aby postavili kapli ke cti sv. Josefa i k uctění památky své předčasně zesnulé sestry Anežky, která zemřela ve věku 22 let. Rodiče si tedy od Františka Sršně stavební plány vyžádali.

Otec mladého Josefa, Josef Šár, byl v letech 1895 – 1904 obecním starostou. 20. března 1898 padlo na jednání obecní rady definitivní rozhodnutí o stavbě kaple. Původní plán musel být po nálezu Okresního stavebního úřadu v Litomyšli přepracován, stavba stála 2 440 zlatých a stavitel ji předal ke konci září 1898.

Josef Štancl (čp. 110), Antonín Fajt (čp. 134), Alois Krejčí (čp. 7) a Václav Rob (čp. 16) provedli v obci sbírku na oltář. Získali 210 zlatých a 67 krejcarů. Oltář byl zadán truhláři a řezbáři Josefu Pirklovi z Ústí nad Orlicí. Josef Šár daroval obraz sv. Josefa, kámen s ostatky sv. Josefa a černé kněžské roucho. František Sršeň koupil zvonek, svícny a květiny. Dlouhotřebovští mládenci darovali kalich, konvice a tácek. Českotřebovský kaplan P. Stenzl pak daroval oltářní a nástěnný zvon.

Kaple byla vysvěcena 9. října 1898 vikářem P. Františkem Krihlem, farářem z Dolní Dobrouče.