Kříž u kostela

Kříž u kostela

Je nejstarší sochařskou památkou v obci. Původně stál u cesty dřevěný kříž, otočený směrem ke škole. V roce 1812 byl nahrazen kamenným a v roce 1879 došlo k přemístění a obrácení plastiky směrem k silnici. Při přestavbě bylo nešťastnou náhodou poškozeno Kristovo tělo, takže muselo být nahrazenou současnou verzí.

Kamenný kříž zůstal na svém stanovišti do roku 1955, kdy došlo k jeho rozlomení. Po této nehodě byl přesunut na bezpečnější místo, dále od silnice – zde stojí dosud. Na novém místě byl pro empírový kamenný kříž zhotoven nový základ s dvoustupňovým betonovým podstavcem. Celková výška kříže je téměř 6 metrů.

Kříž je celý z pískovce. Jeho podstavec je na přední straně oblý a je zde vytesán text z proroka Isaiáše, kapitola 53, verš c podle znění Králické bible z roku 1613:

 

On raněn jest pro Nepravosti naše,

potřen jest pro hříchy naše,

kázeň pokoje našeho na něm

a zsinalosti jeho uzdravení jsme. /Isa 53c/

 

Na rubu pomníku je záznam o jeho pořízení:

„Léta Páně 1812, dne 28 July. Tato Statue wyzdwyžena z Nákladů Obce dlouhytřebowy za Časů duchownich Správců W. Q. P. P. Jana Kautskyho, děkan vikarius z Ousti, W. P. P. Josefa hartmana faráře w Českétřebowy, P. Josefa Doležala Ředitele Panství, Josefa Ripki Rychtáře a Václava Kaplana Staršího.“

V roce 2021 byl kříž rekonstruován. Od kříže vycházela procesí k blízkým i vzdálenějším poutním místům.

      
rok 1930                                       rok 1944                                                 rok 1955

 

       
rok 2000                            rok 1955                                      rok 2009