Sběrný dvůr Dlouhá Třebová

Sběrný dvůr Dlouhá Třebová je určen pouze pro potřeby občanů s trvalým pobytem na území obce Dlouhá Třebová. Občané mohou být požádáni k předložení občanského průkazu k prokázání trvalého pobytu v obci.

PROVOZNÍ DOBA:

V každý sudý týden
– v pátek od 15:00 – 17:00 hod a v sobotu od 09:00 – 11:00 hod.

Provozní řád zde: Provozní řád sběrný dvůr

(v roce 2021 bude sběrný dvůr naposledy otevřen ve dnech 17.  a 18. 12. 2021. Provoz sběrného dvora v roce 2022 bude poprvé ve dnech 14. a 15. 12. 2021)