Uzavření Pošty Partner v Dlouhé Třebové ve dnech 13. a 25. 5. 2022 a uzavření prodejny Konzum 25.05.2022

12. 5. 2022  Dlouhá Třebová

Žádost Policie ČR o informace k podezřelé osobě

 Dlouhá Třebová

Další nové informace a nabídky aktualizované k 24.05.2022 (Prodej chovné drůbeže; Pozvánka na výstavy Flora Olomouc „Živé pasti“ a „Vyznání růžím“; Nabídka pracovního místa v PENNY; Provozní doba pro veřejnost bazénu Česká Třebová; Pozvánka na akci „Pomáhám během“;…)

 Dlouhá Třebová

Pardubický kraj: Informace ke kotlíkové dotaci – vyhlášení výzvy v roce 2022

23. 3. 2022  Dlouhá Třebová

Další nové informace a nabídky aktualizované k 11.05.2022 (Prodej chovné drůbeže 13.5. zrušen; Pozvánka na CYKLO GLACENSIS 2022; Nabídka pracovního místa v PENNY; Pozvánka: Putování za Třebovským kohoutem 14.-15.5.2022; Provozní doba pro veřejnost bazénu Česká Třebová; Pozvánka na akci „Pomáhám během“;…)

 Dlouhá Třebová

POMOC UKRAJINĚ

 Dlouhá Třebová

Omezení ve veřejné linkové osobní dopravě dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí bude ukončeno k 20.03.2022

16. 3. 2022  Dlouhá Třebová

Informace v souvislosti s energetickou krizí pro občany – zákazníky tzv. dodavatelů poslední instance dosud nereagující na nastalou situaci

7. 3. 2022  Dlouhá Třebová

Výsledek finanční sbírky Charity ČR pro Ukrajinu 6. 3. v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové

1. 3. 2022  Dlouhá Třebová

Pardubický kraj: Informace o dotacích – Zlepšení kvality ovzduší v obcích

24. 2. 2022  Dlouhá Třebová