Přerušení dodávky vody v Dlouhé Třebové 5. 10. 2022

4. 10. 2022  Dlouhá Třebová

Omezení úředních hodin Obecního úřadu Dlouhá Třebová ve středu 5. 10. 2022

 Dlouhá Třebová

Pardubický kraj: Nominace na Cenu za zásluhy o Pardubický kraj a Cenu Michala Rabase za záchranu.

3. 10. 2022  Dlouhá Třebová

Zkrácení otevírací doby Pošty Partner Dlouhá Třebová 05.10.2022

29. 9. 2022  Dlouhá Třebová

Další nové informace a nabídky aktualizované k 26.09.2022 (Farma Gazda Bohumín: Prodej chovné drůbeže; firma Havelka: Prodej uhlí za letní ceny; Provozní doba krytého bazénu v České Třebové 10/2022; Informace k prevenci proti kyberkriminalitě;…)

26. 9. 2022  Dlouhá Třebová

VOLBY 2022 – aktualizováno 24.09.2022 (Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dlouhá Třebová)

20. 9. 2022  Dlouhá Třebová

Bus Line Pardubicko s. r. o.: Jízdní řády autobusové dopravy od 01.09.2022 a změny od 01.10.2022; Omluva za neobsloužení autobusových zastávek v Dlouhé Třebové ve dnech 30. a 31.7.2022; Autobusová doprava při uzavírce Potštejn od 19.09.2022

28. 7. 2022  Dlouhá Třebová

Informace v souvislosti s energetickou krizí pro občany – zákazníky tzv. dodavatelů poslední instance dosud nereagující na nastalou situaci

7. 3. 2022  Dlouhá Třebová

Výsledek finanční sbírky Charity ČR pro Ukrajinu 6. 3. v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové

1. 3. 2022  Dlouhá Třebová

Pardubický kraj: Informace o dotacích – Zlepšení kvality ovzduší v obcích

24. 2. 2022  Dlouhá Třebová