Záměr prodeje p. p. č. 1601/1 v k. ú. Dlouhá Třebová

2. 6. 2020  Dlouhá Třebová

Obecně závazná vyhláška obce Dlouhá Třebová č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18. 11. 2019  ogsoft

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 ogsoft

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku ze psů

 ogsoft

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 ogsoft

Obecně závazná vyhláška č. 01/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 ogsoft

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 ogsoft

Obecně závazná vyhláška č.3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 ogsoft

Obecně závazná vyhláška č. 02/2011 o místních poplatcích

 ogsoft

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 ogsoft