VOLBY 2022 – aktualizováno 24.09.2022 (Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dlouhá Třebová)

20. 9. 2022  Dlouhá Třebová

24.09.2022: Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dlouhá Třebová:
 Zápis o výsl.voleb Dlouhá Třebová

zapis_548014-dlouha_trebova

 

Telefonní spojení pro objednání hlasování do přenosné hlasovací schránky ve volebním okrsku č. 1 v obci Dlouhá Třebová: 724 186 285 

 

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. byly dne 13. dubna 2022 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, které se budou souběžně konat ve dnech 23. a 24.  září 2022, případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 30- září a 1. října 2022. Volby do Senátu Parlamentu ČR proběhnou na území Pardubického kraje ve volebním obvodu č. 43 se sídlem v Pardubicích a dále ve volebním obvodu č. 46 se sídlem v Ústí nad Orlicí.

 

DOKUMENTY:

13.09.2022: Jak vyplnit správně hlasovací lístek: Jak upravit hlasovací lístek – návod(ksDRMi)

01.09.2022: Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Dlouhá Třebová a voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 23. a 24. září 2022: Oznám. o době a místu konání voleb

01.09.2022: Vyrozumění o termínu a místu školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise obce Dlouhá Třebová k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do zastupitelstva obce Dlouhá Třebová a pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022: Vyrozumění o školení

18.08.2022: Obecní úřad Dlouhá Třebová: Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Dlouhá Třebová a pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022: Oznám. o svolání 1. zasedání OVK úř. deska

25.07.2022: Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Dlouhá Třebová a pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022: Info o počtu a sídle volebních okrsků