Volby do Evropského parlamentu 2024: Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.04.2024 do 07.06.2024

23. 4. 2024  Dlouhá Třebová

Finanční úřad pro Pardubický kraj: Veřejná vyhláška, oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí (daň z nemovitých věcí na rok 2024 platba SIPO)

12. 4. 2024  Dlouhá Třebová

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – sil. III/36013 uzavírka v části Zacharovec, Dlouhá Třebová

11. 4. 2024  Dlouhá Třebová

Volby do Evropského parlamentu 2024: Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dlouhá Třebová pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

 Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Záměr prodeje pozemkových parcel č. 1054/13 a č. 493/1 v katastrálním území Dlouhá Třebová

10. 4. 2024  Dlouhá Třebová

Zápis a Usnesení č. 24/2024 ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 08.04.2024

 Dlouhá Třebová

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2025 – 2026

28. 3. 2024  Dlouhá Třebová

ČEZ Distribuce, a. s.: Upozornění na plánovanou odstávku elektřiny č. 110060946362

26. 3. 2024  Dlouhá Třebová

ČEZ Distribuce, a. s.: Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060944075 dne 04.04.2024 (Dlouhá Třebová: čp. 27)

14. 3. 2024  Dlouhá Třebová

ČEZ Distribuce, a. s.: Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060943497 03.04.2024 (Dlouhá Třebová čp. 27)

13. 3. 2024  Dlouhá Třebová