Dobrovolný svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko: Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

12. 7. 2021  Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dne 09.08.2021

1. 7. 2021  Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Zápis a Usnesení č. 47/2021 ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 28.06.2021

 Dlouhá Třebová

Dobrovolný svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko: Závěrečný účet DSO ROT za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

10. 6. 2021  Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Záměr prodeje p. p. č. 139/2 a p. p. č. 807 v k. ú. Dlouhá Třebová

7. 6. 2021  Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Zápis a Usnesení č. 46/2021 ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 31.05.2021

 Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Rozpočtové opatření č. 4/2021 a Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce Dlouhá Třebová

2. 6. 2021  Dlouhá Třebová

Ministerstvo zemědělství: Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek č.j. MZE-33053/2021-15121 a Návrh Opatření obecné povahy sp. zn. MZE-22965/2021-15121

31. 5. 2021  Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce

27. 5. 2021  Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Závěrečný účet obce Dlouhá Třebová za rok 2020

 Dlouhá Třebová