VOLBY 2021: Vyrozumění o termínu a místu školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise obce Dlouhá Třebová k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

13. 9. 2021  Dlouhá Třebová

VOLBY 2021: Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

9. 9. 2021  Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Zápis a Usnesení č. 49/2021 ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 06.09.2021

 Dlouhá Třebová

Městský úřad Ústí nad Orlicí: Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MUUO/28869/2021/DSS/ba

1. 9. 2021  Dlouhá Třebová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem – aktualizovaný k 01.08.2021

18. 8. 2021  Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Rozpočtové opatření č. 5/2021 ze dne 02.08.2021 a Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce

16. 8. 2021  Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Zápis a Usnesení č. 15/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dne 09.08.2021

 Dlouhá Třebová

VOLBY 2021: Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Dlouhá Třebová pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

5. 8. 2021  Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Zápis a Usnesení č. 48/2021 ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 02.08.2021

 Dlouhá Třebová

Dobrovolný svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko: Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

12. 7. 2021  Dlouhá Třebová