Obec Dlouhá Třebová: Rozpočtové opatření č. 6/2021

5. 10. 2021  Dlouhá Třebová

Městský úřad Ústí nad Orlicí: Veřejná vyhláška č.j. MUUO/36357/2021/DSS/ba

30. 9. 2021  Dlouhá Třebová

VOLBY 2021: Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 v obci Dlouhá Třebová

20. 9. 2021  Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Zápis a Usnesení č. 50/2021 ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 13.09.2021

15. 9. 2021  Dlouhá Třebová

Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212

 Dlouhá Třebová

VOLBY 2021: Vyrozumění o termínu a místu školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise obce Dlouhá Třebová k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

13. 9. 2021  Dlouhá Třebová

VOLBY 2021: Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

9. 9. 2021  Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová: Zápis a Usnesení č. 49/2021 ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 06.09.2021

 Dlouhá Třebová

Městský úřad Ústí nad Orlicí: Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MUUO/28869/2021/DSS/ba

1. 9. 2021  Dlouhá Třebová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem – aktualizovaný k 01.08.2021

18. 8. 2021  Dlouhá Třebová